Hybridní motory

Velmi mnoho lidí se domnívá, že se jedná o motor poháněný plynem či elektřinou. Tato myšlenka je však mylná pouze z části. Hybridní motory jsou pohonné jednotky využívající více paliv zároveň, přičemž využívají výhod z jednotlivých paliv motorem používaných. Ideálním příkladem může být trolejbus, respektive duobus. Za normálních podmínek přijímá elektřinu z trolejového vedení, ale při výpadku proudu nebo poškození vedení, může přepnout na dieselový motor či akumulátor, který mu po určitou dobu zajistí náhradní pohon, bez toho že cestující pozná rozdíl a kolapsu městské hromadné dopravy. Typů hybridních motorů je několik. Jedním je spalovací motor, elektromotor doplněný o akumulátor. Tento pohon je zásadně používán u hybridních automobilů a někdy může být spalovací motor nahrazen vodíkovým článkem, který vytváří elektrický proud. Dalším typem je spalovací motor, elektromotor a externí zdroj elektrické energie. To jsou již výše zmíněné duobusy. V neposlední řadě je tu motor poháněný elektřinou, kterou vytváří plynová turbína za pomoci generátoru a přebytečná energie se ukládá do akumulátoru. Velmi zajímavým pohonem je kombinace spalovacího motoru a lidské síly, která je užita ve vozítku Twike (Twin bike). Zde je hlavím pohonem elektřina a za pomoci lidské síly se zvyšuje dojezdová dráha. Hybridní motory se neužívají pouze v automobilovém průmyslu, i když toto využití je nejčastější. Za hybridní pohon by se dala považovat i kupříkladu tepelná elektrárna. Ta využívá vzniklé teplo k ohřevu vody a vzniklou parou roztáčí turbínu, vytvářející elektřinu a vytvořená elektřina pohání několik tisíců zařízení najednou. Tyto motory mají obrovské využití ve všech odvětvích, kde je třeba s něčím pohnout a je pouze otázkou času, kdy vystřídají obyčejné spalovací motory.  

Publikováno: 17. 04. 2011

Kategorie: Technika

Autor: Alena Zlatoňová