Nepodceňujte výběr motoru a převodovky!

Vhodně zvolená kombinace motoru a převodovky má pro danou aplikaci větší význam, než si většina lidí uvědomuje. Jedná se o předpoklad správného – tedy rychlého a efektivního fungování. Nesprávná kombinace naopak vede k rychlejšímu opotřebení, a v horším případě ke spálení motoru. Při výběru by vám mohl být užitečný stručný manuál a pochopení základů návrhu a realizace převodovek. V prvé řadě se však musíte seznámit se základními funkcemi a charakteristikou motoru. Poté jde o přeměnu přímočarého pohonu dle požadavků konkrétní aplikace. Ačkoliv jste nyní mohli nabýt pocitu, že je problematika příliš složitá, v praxi to tak není – musíte si jen ujasnit základní fakta.

Důležité vlastnosti motoru

Informace o motoru získáte na základě několika důležitých hodnot. Konkrétně jde o výstupní kroutící moment, jeho proudové napětí, výstupní rychlost, výkon a účinnost. S těmito charakteristikami byste se měli důkladně seznámit. Lze si je odvodit od kroutícího momentu motoru, vázaného proudu, volného proudu a volné rychlosti.

Kroutící moment

Co přesně si podstavit pod pojmem kroutící moment? Jedná se i velikost síly motoru, se kterou se otáčí výstupní hřídel. Dojde-li v motoru k výraznému kroutícímu momentu, výstupní hřídel se obvykle zastaví. Ostatní hodnoty se zpravidla zapisují jako funkce kroutícího momentu – měří se v Nm (newton metry), což jsou základní metrické jednotky.

Výběr poměru motoru a převodového stupně

Typ motoru jde ruku v ruce s požadavky konkrétní aplikace. Což neznamená nic jiného, než že si musíte předem určit konkrétní výsledky (např. rychlost pohybu a velikost zatížení). Tedy specifikovat to, k čemu bude motor sloužit. Až vyberete správný motor a převodový poměr, vyberete k němu vhodnou převodovku - např.  závitková převodovka apod. Prvním požadavkem je, aby byl motor umístěný na převodovce. Dalším je dobře zvolený převodový poměr. A konečně i správný typ výstupní hřídele – jedině tak bude celek dostatečně efektivní a výkonný.

Publikováno: 28. 01. 2018 / Aktualizováno: 29. 05. 2023

Kategorie: Náhradní díly

Autor: Alena Zlatoňová