Webdispečink je neocenitelný produkt v provozu autoparku

Co je to Webdispečink? Webdispečink je produkt nebo služba umožňující zajistit několikanásobnou úsporu finančních prostředků při provozu Vašeho vozového parku a zároveň neocenitelné sledování vozidel. Úspora nákladů spočívá především ve snížení počtu najetých kilometrů (díky rozlišení jednotlivých jízd na soukromé a služební a dokonalé kontrole absolvovaných cest), v zamezení ztrát pohonných hmot, jež mohou být způsobeny neoprávněnou manipulací některých zaměstnanců (díky kontrole stavu paliva v nádrži v reálném čase), ve snížení opotřebení vozidel (díky dokonalému přehledu jízních stylů všech řidičů a sledování mnoha provozních parametrů jakými jsou zatížení náprav, teplota v přepravním prostoru apod. zajišťujíc odhalení případných vážných závad na vozidlech a strojích, ve zvýšení efektivity pracovní činnosti zaměstnanců a vytížení vozidel (díky dokonalému sledování vozidel a zpracování přehledu o aktuálních pozicích vozidel v reálném čase, optimalizaci tras a optimalizaci vytížení vozidel a strojů), ve snížení administrativní zátěže (díky automatickému generování knihy jízd s aktuální verzí) a v neposlední řadě ve významných slevách na zákonném pojištění vozidel, tzv. povinném ručení. Jak Webdispečink funguje? Pro sledování vozidel a strojů je do jejich interiérů namontována mobilní jednotka služby Webdispečinku, jež je na základě dat ze satelitů GPS schopna určit nejrůznější údaje o vozidle či stroji a a tyto údaje odeslat na centrální server pomocí sítě jakéhokoliv mobilního operátora. Na centrálním serveru dojde k načtení získaných informací (např. poloha, čas, stav paliva v nádrži, zatížení náprav, teplota v nákladovém prostoru aj.), zanesení do mapy a následnému odeslání do sítě mobilního operátora. Uživateli již zbývá pouze na mobilním telefonu nebo počítači sledovat získané informace, z kterých lze provádět všelijaké statistické souhrny a vyhodnocení.

Publikováno: 23. 07. 2012

Kategorie: Technika

Autor: Alena Zlatoňová