Kam s použitými náplněmi (odpad)

Každý, kdo opravuje auta, tak musí nějakým způsobem řešit odpad. Velkým rizikem jsou například vybité baterie a akumulátory, které obsahují olovo a kyselinu sírovou, takže se jedná o opravdu velmi nebezpečný odpad.>

Ovšem nejenom použité baterie, ale také staré nepoužité, funkční i nefunkční baterie a články se po spotřebování automaticky stávají nebezpečným odpadem, který klidně může při špatné nebo při neodborné likvidaci vážně ohrozit okolí i životní prostředí. V naprosté většině obsahují všechny baterie nebezpečné chemické prvky nebo jejich sloučeniny. Jedná se o již zmíněné olovo, ale také kadmium, rtuť, elektrolyt, ale i další látky, které jsou lidskému zdraví a organismu škodlivé. Tyhle jedovaté látky se mohou vlivem špatného uložení pomalu uvolňovat do přírody a znečistit ji. Proto je nanejvýš vhodné, abychom neodkládali vybité a spotřebované baterie a články mezi běžný komunální odpad.

Je dnes hodně firem, které od vás zcela grátis a zdarma odeberou jakékoliv použité akumulátory i články. Tyhle firmy se již postarají o jejich řádnou recyklaci nebo likvidaci. Navíc podle zákona o odpadech, má každá obec v České republice povinnost zajistit místa, kam mohou její obyvatelé a rezidenti odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Další možnost, jak se zbavit starých baterií je, že použité baterie a články rovněž můžete odevzdat v obchodě, kde si koupíte nové.

Jednotlivé akumulátory a startovací baterie se od sebe zřetelně liší. Když budete vyměňovat starou baterie za novou, je potřeba se řídit pokyny výrobce automobilu, jenž uvádí, který akumulátor je určen pro který automobil. Instalace jiného typu baterie může mít za následek její nevratné zničení a poškození, v horším případě také značné poškození vašeho vozidla. Na reklamaci pak bude pozdě. Záruku v takovém případě nelze akceptovat ani ze strany dodavatele náhradní baterie ani ze strany výrobce automobilu.

Publikováno: 16. 06. 2011

Kategorie: Opravy a údržba

Autor: Alena Zlatoňová