Pojistěte si své vozidlo dokud je čas!

Jestliže vlastníte automobil nebo motorku, která je registrovaná v České republice, máte ze zákona povinnost platit povinné ručení. Toto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje na škody, které Vy (pojištěný) způsobíte jiné osobě při jízdě autem. Povinné ručení online pokryje škody na zdraví i na majetku poškozeného. Nevztahuje se však na škody na Vašem vozidle a zdraví. Limit pojistného plnění (maximální částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě dopravní nehohy) je 40 milionů Kč. Pokud je Vám to „málo“, uzavřete si pojištění se zvýšeným limitem 80 milionů Kč. Povinné ručení lze sjednat s účinností od následujícího dne nebo s odloženým počátkem až 90 dní od sjednání pojištění. Ihned po uzavření smlouvy dostanete zelenou kartu, která poslouží jako doklad o pojištění v České republice i ve vyznačených zahraničních státech. K povinnému ručení si můžete sjednat i další připojištění: Úrazové pojištění osob – týká se všech osob ve dvoustopém motorovém vozidle. Vztahuje se na trvalé následky a smrt následkem úrazu, denní odškodné při pobytu v nemocnici a po dobu léčení. Pojištění skel vozidla - vztahuje se na čelní sklo a na všechny obvodové skleněné výplně s vyjímkou střešního otevíratelného okna. Asistenční služba – základní asistenční služby jsou poskytovány zdarma při sjednání povinného ručení nebo havarijního pojištění u Allianz pojišťovny. Havarijní pojištění slouží pro případ opravy Vašeho vozidla po nehodě, živelných katastrofách a vandalismu. Finanční prostředky získáte i v případě odcizení Vašeho vozidla. Havarijní pojištění lze sjednat zároveň s povinným ručením za výhodných podmínek. K havarijnímu pojištění je zdarma sjednáno pojištění pro úhradu nákladů za nájem náhradního vozidla. Limit tohoto pojistného plnění je 1000 Kč/den po dobu pěti dnů.

Publikováno: 14. 05. 2012

Kategorie: Tipy a triky

Autor: Alena Zlatoňová